Aktualności

Patronat Honorowy Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich nad tomikiem „Ciała lekkie jak puste walizki”

Agnieszka Stabro-Patronat nad książką
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich objął patronatem honorowym tomik „Ciała lekkie jak puste walizki”
i aktywnie włącza się w jego promocję, podejmując różne działania.
Na stronie internetowej OW SPP można przeczytać o tomiku http://sppwarszawa.pl/publikacja/agnieszka-stabro-ciala-lekkie-jak-puste-walizki
***
Na łamach kwartalnika literackiego „Podgląd” nr 1(4)2016 strona 144 znalazł się wiersz pt. „Lustra” pochodzący z tomiku wraz z informacją o publikacji.
Przy tej okazji, zachęcam gorąco do pobierania styczniowego numeru gazety i zapoznania się z twórczością Kolegów i Koleżanek z Warszawy: http://podglad.com.pl/?page_id=87
***
W zakładce WYDARZENIA przeczytać można natomiast o najbliższym wydarzeniu promującym publikację „Ciała lekkie jak puste walizki”: http://sppwarszawa.pl/wydarzenia/
Agnieszka Stabro-Patronat nad książką